Bia Martens 7%

Nhà sản xuất
Quy cách

24 lon/thùng

Quốc gia
Quốc gia

Bỉ

Nồng độ
Nồng độ

7%

Dung tích
Dung tích

500ml

Brand:Bia Bỉ
Danh mục: