Rượu Whisky Label 5 Kệ Gỗ 1,5 Lít

Nhà sản xuất
Quy cách

1 chai/1 kệ/1 hộp

Quốc gia
Quốc gia

Scotland

Nồng độ
Nồng độ

40%

Dung tích
Dung tích

1,5L