Rượu Whisky Label 5 Kệ Gỗ 2 Lít

Nhà sản xuất
Quy cách

1 chai/1 kệ/1 hộp

Quốc gia
Quốc gia

Scotland

Nồng độ
Nồng độ

40%

Dung tích
Dung tích

2L